Bevis: Differentiation af e^x (den naturlige eksponential funktion)

I videoen bevises, at den naturlige eksponentialfunktion exp(x)=e^x er differentiabel i hele R, og at den afledede er exp'(x)=e^x. Beviset bruger tretrinsreglen.

Tags: differentiering differentialkvotient afledet afledede regel tretrins tretrinsregel e^x bevis differentialregning funktion eksponential eksponentialfunktion naturlige den differentiation matematik stx